Relatietherapie of koppeltherapie is een vorm van therapie die zich specifiek richt op beide partners van de relatie.

In relatietherapie wordt de interactiestijl tussen beide partners, de communicatiepatronen en de oplossingsvaardigheden bevraagd. Emoties, gedachten, gedragingen en verwachtingen van beide partners afzonderlijk alsook in verhouding met elkaar, worden in kaart gebracht. Vastgeroeste patronen of niet goed werkende interacties worden opgespoord en bespreekbaar gemaakt. In relatietherapie blijven we enerzijds stilstaan bij de moeilijkheden, maar gaan we ook op zoek naar de kracht en de mogelijkheden van het koppel om de negatieve spiraal te doorbreken.

Wij hanteren het korte oplossingsgerichte, en emotie gerichte (EFT) therapiekader om aan relationele moeilijkheden te werken. We vertrekken vanuit de specifieke vraag en doelstelling van het koppel en respecteren het tempo van beide partners.

De houding van de relatietherapeut is ten allen tijde niet-partijdig. Enkel door deze neutraliteit kunnen relationele interacties en/of conflicten waargenomen en begrepen worden. In dialoog met en tussen het koppel kunnen conflicten uit het verleden opgelost worden en nieuwe omgangsstijlen geoefend worden.

De uitkomst van relatietherapie is echter niet steeds dat men dichter bij elkaar komt. Soms komt men tot het besef dat de oplossing niet binnen de relatie ligt en beslist het koppel uit elkaar te gaan. Ook rond een scheidingsproces is begeleiding mogelijk.

Na een intakegesprek met –idealiter- beide partners, is een individueel consult met elke partner afzonderlijk mogelijk. De frequentie en de duur van de verdere begeleiding is steeds verschillend. Op geregelde tijdstippen wordt er samen met het koppel geëvalueerd of de therapie nog als zinvol wordt ervaren en of de gewenste doelstellingen in zicht zijn.
Volg onze nieuwe updates