Uit veelvuldig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Cognitieve Gedragstherapie (CGT) de meest effectieve therapievorm is bij de meeste psychische aandoeningen. CGT is daarom op dit moment waarschijnlijk de meest toegepaste vorm van psychotherapie.

CGT gaat er van uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Om uw functioneren te verbeteren, wordt er dus ingegrepen op zowel uw denken als op uw gedrag.

U zal geholpen worden om andere perspectieven in te nemen ten aanzien van uw problemen. Negatieve gedachten worden onder de loep genomen en er worden alternatieven aangereikt en ingeoefend. U leert zo denkpatronen die het probleem in stand houden te doorbreken.

Daarnaast zal u uitgedaagd worden om u anders te gaan gedragen, om iets anders te gaan 'doen'.  U leert hoe u bepaalde gedragspatronen (bv. vermijdingsgedrag in situaties die angst uitlokken) kan vervangen door meer aangepast gedrag. Nieuw gewenst gedrag om klachten te verminderen wordt actief aangeleerd en ingeoefend. U oefent met concrete situaties tijdens de sessies, maar krijgt ook huiswerkopdrachten mee.

Dit alles gebeurt steeds op uw eigen tempo en in gezamenlijk overleg.

De nadruk van de therapie ligt dus op het wijzigen van denkpatronen en gedragspatronen die de emotionele problemen veroorzaken en/of in stand houden.

Volg onze nieuwe updates