Betaling
  • Individuele therapie: 60 euro (50 minuten)
  • Koppeltherapie: 70 euro (60 minuten)
  • Loopbaanbegeleiding: 40 euro voor 4 uur (1ste loopbaancheque VDAB)
  • Rookstopbegeleiding in groep: 48 (of 24 bij VT) euro voor 8 groepsessies van 90 minuten
  • Intelligentie-onderzoek: 250 euro (2 uren onderzoek, verslag, nabespreking)
De betaling gebeurt steeds cash aan het einde van iedere sessie. De praktijk beschikt niet over bancontact. Ook psycho-educatie, vragenlijsten, huiswerkformulieren en oefeningen zijn in deze prijs inbegrepen.

Indien u hiervoor schriftelijke toestemming geeft, communiceren wij middels een brief aan uw verwijzer en/of huisarts.

Terugbetaling
Door sommige mutualiteiten wordt een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor volwassenen. Door de meeste mutualiteiten wordt een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor kinderen en (jong)volwassenen.

Elke mutualiteit heeft echter een andere regeling! Contacteer uw ziekenfonds voor meer informatie. Daarnaast kan het soms zinvol zijn om uw (hospitalisatie)verzekering of werkgever te raadplegen.

Afspraak annuleren
Indien u een afspraak niet kan nakomen, vragen wij u minstens 48u op voorhand te verwittigen. Dit doet u telefonisch en/of per mail naar uw eigen psycholoog.

Op die manier stelt u ons in staat op het vrijgekomen uur een andere cliënt in te boeken. Wanneer u niet verwittigt, dient u de gemaakte afspraak voor 100% te vergoeden. Voor laattijdig geannuleerde afspraken vragen wij een vergoeding van 25 euro
Volg onze nieuwe updates